Фактори, що впливають на ефективність мікроелементів

Ефективність мікродобрив залежить від цілого ряду чинників і для досягнення високого результату важливо їх враховувати перед використанням мікродобрива:

1. Зміст доступних форм мікроелементів в грунті. За даними Інституту агрохімії і грунтознавства значні площі орних земель України мають недостатнє забезпечення основними мікроелементами. Причому цей дефіцит посилюється через значне скорочення внесення органічних добрив.

2. Фактори, що впливають на рухливість і засвоєння рослинам мікроелементів з грунту: вологість, температура, кислотність, вміст NPK, вапнування, ущільнення грунту.

3. Потреба окремої культури в мікроелементах, прогнозована врожайність. Кожна культура має свої специфічні особливості щодо мікроелементів, тому склади застосовуваних мікродобрив повинні відповідати потребам рослин.

4. Способи, строки застосування, дозування мікродобрива. Найбільш ефективними способами застосування є передпосівна обробка насіння з наступною позакореневого підживлення, або краплинним поливом. При позакореневого підживлення ефективність засвоєння елементів в 3-5 разів вище, ніж при внесенні в грунт. Найбільший ефект мікроелементи надають в період проростання насіння і перед формуванням репродуктивних органів (перед цвітінням). Обробка на більш пізніх стадіях вегетації сприяє поліпшенню якості продукції. Кількість внесених мікроелементів на гектар має бути близьким до фізіологічної потреби рослин (виносу врожаєм) - зазвичай становить сотні грам мікроелементів на 1 гектар (в залежності від культури).

5. Форма, в якій знаходяться мікроелементи в вживаному мікродобрив. Відомо, що найбільш ефективною для рослин формою мікроелементів є хелатна, тобто в поєднанні з органічним хелатуючим агентом. В цьому випадку мікроелемент значно легше (в 4-10 разів) проникає через мембрани клітин і засвоюється рослиною. Хелатуючий агент при цьому виконує транспортну функцію.

6. Фізичні властивості, застосовуваних мікродобрив: прилипають властивості, змочуються здатність (від якої залежить рівномірність покриття насіннєвого матеріалу і листового апарату), стійкість до змивання і випаровуванню.